Uglegylp
Den egentlige årsag til den 11. september
- eller "Har vi ikke set det før?"

Det er ikke første gang i historien at verden er blevet vidne til at en magtbegærlig person eller lille gruppe dækker sit egentlige mål ind under noget helt andet. Nu ses det igen med Bin Laden & Co. En ekstrem fortolkning af islam udgør det dækken der skal skjule den egentlige hensigt.
Første mål var at sikre tilstrækkelig kontrol med Afghanistan så man som selvstændig stat kunne etablere egen lov og ret for derved at undgå en fremmed statsmagts indblanding i bl.a. træningslejre. Samtidig for at kunne markere en streng fortolkning af islam som skulle tiltrække millioner af muslimer, for hvem alt andet ville være bedre end status quo. Har man intet at miste, men meget at vinde er det fristende at følge den leder der kan love det.  Desuden skulle den strenge fortolkning af islam retfærdiggøre en total ledelseskontrol med hårdhændet indgreb overfor enhver der måtte have en afvigende opfattelse eller handle i strid med ledelsens ønsker.
Slutmålet i fase 1 var at overtage kontrollen med Saudi Arabien for derved at få adgang til de givtige oliekilder. Også denne aktion kan dækkes ind under religionens vinger nemlig at en sand fortolker af Islam befrier Mekka for en hersker der har allieret sig med de vantro..
Som velbevandret i historien vidste Bin Laden & Co. at det ikke var nok med en stor, potentiel skare af ubetingede tilhængere. Der skulle også skabes et klart og entydigt fjendebillede - og det var ikke svært at vælge USA/Israel, sekundært Vesten generelt og i særdeleshed kristendommen.
Et par angreb på amerikanske ambassader og et marinefartøj fik Bin Laden & Co.’s popularitet til at stige blandt tilhængerne, men skulle samtidig også bruges for at finde USA's tolerancetærskel. For at få millioner af tilhængere til at følge med i kamp var det nødvendigt at fremprovokere et direkte angreb på Afghanistan af USA. Derfor planlagdes nu en ultimativ aktion som USA nødvendigvis måtte reagere militært på. Aktion blev nøje timet til at afvente præsidentskiftet for en ny præsident ville være tvunget til at vise handlekraft. Samtidig forstærkedes indsatsen med at udvise ekstrem fortolkning af islam for at provokere Vesten. Hensigten var naturligvis at skabe en dyb grøft mellem islam og kristendom. Derved ville enhver aktion ikke bare blive opfattet som værende mod USA, men også som et forsvar for den sande fortolkning af islam. Det ville for alvor øge tilstrømningen af de nødvendige millioner af muslimer som krævedes for succes. Urgamle statuer blev sprængt i luften og kløgtige mennesker i Vesten beskrev dydigt hvor skrækkelig islam er. Parallelt blev arrangeret forøgede problemer i Palæstina, så hadet til USA og jøderne blev maksimalt.
Så kom 11. september.
I Vesten gik intellektuelle i bundter i Bin Ladens fælde. Roskilde-bispen skal ikke føle sig ensom i sin krigserklæring mod islam. Han havde mange prominente meningsfæller, bl.a. Berlusconi. I stedet for at indse at religion blot var et skalkeskjul gik mange i gyngen, og var dermed med til at forøge risikoen for en langt større konflikt. Den hårde konfrontation var Bin Laden & Co.'s drømmemål.
Samtidig spreder man så rygtet om at det egentlig var jøderne, der stod bag 11. september. Nu havde enhver rettroende, ekstrem muslim en legitim grund til at forsvare Bin Laden og Afghanistan mod det der dermed ville anses som et ubegrundet overfald fra USA’s side.
Næste trin var at hundredetusinder, måske millioner af muslimer skulle strømme til Afghanistan og udgøre et menneskeskjold som USA næppe ville turde tæppebombe. Her begyndte planen at kikse. For Pakistan holdt sig ikke neutralt og tilstrømningen blev minimal i forhold til håbet. Derfor er det også tvivlsomt (lige nu) om slutningen vil blive vellykket. Nemlig at overtage magten i Saudi Arabien når millioner af muslimer kommer til Mekka i slutningen af ramadanen. Det ville være umuligt at nægte dem indrejse og ligeså umuligt at kontrollere dem - og utænkeligt at myndighederne ville turde slagte løs i Mekka.
Når Saudi Arabien var overtaget, kunne Bin Laden & Co. planlægge hvordan man skulle plukke de forskellige diktaturstater i området en efter en - muligvis i samarbejde med Saddam Hussein.
Ovenstående skal ikke forlede nogen til at tro at Bin Laden & Co. er værre end så mange andre, det være sig i historien eller i nutiden. USA må vel siges at have opført sig endnu værre i sidste halvdel af det 20. århundrede og have langt flere liv på samvittigheden. Indokina og Latinamerika vil man nok helst ikke tale om. Eller måske undskyldes det med at hensigten helliger midlet. Eller hvorfor hejser man demokratiets fane når Jugoslavien angribes, men sænker den når talen kommer på et diktatur i Saudi Arabien. Det er vel utænkeligt at USA tænker ligesom Bin Laden: at det er godt at have kontrol med så store olieforekomster?  Eller hvorfor kræver USA at internationale konventioner overholdes, men støtter og beskytter en stat - Israel - der i årevis har brudt dem?
Så lad os menigmænd erkende at Bin Laden ikke er værre end så mange andre og at islam ikke er en ond religion, men at den blot fortolkes ekstremt af en lille gruppe for at den kan udnytte netop sin fortolkning til egen fordel. Og lad os håbe, at den frie, globale kommunikation vil gøre det langt sværere for manipulatorer at voldtage et helt folk. For kan en demagog ikke styre kommunikationen, har han også svært ved at styre trådene i sit rænkespil.
11. september