Uglegylp
Krise
=
Fare
+
Mulighed
Det er ofte værd at erindre at kinesisk kultur er langt ældre end vor og derfor indeholder erkendelser som vi bør adoptere. Desuden sparer en adoption os for selv at skulle forsøge at tænke ligeså klart som de gamle kinsere.

Et eksempel er det gamle kinesiske skriftegn for "krise". Det er en sammensmeltning af tegnene for "fare" og "mulighed". Kan begrebet krise beskrives bedre? Omfatter skrifttegnet ikke al den viden der kan udtrykkes?

En pendant fra Vesten (men adskillige århundreder senere) er udsagnet "i en krise skabes og tabes formuer". Dette udsagn indeholder også megen sandhed, men er vel ikke så uddybende som det kinesiske skrifttegn.
Kinesisk krise