Uglegylp
Når vand skal flyttes fra A til B bruger man sædvanligvis et rør.
 
Så kan man lege med 3 elementer, nemlig 

   hvor meget vand skal igennem
   hvor stort skal røret være 
   pumpetryk  (hvor stærkt skal vandet løbe)

Lader man vandet løbe langsomt, skal rørets dimension være stort - eller mængden, der transporteres igennem skal reduceres. Det er jo ganske banalt og der findes fine formler, som gør at man kan lave helt præcise udregninger.
Sjovt nok forholder det sig på nøjagtig samme måde med trafik.
 
Hvis man har en motorvej, hvor hastigheden i snit er 110 km/t og man så hæver hastigheden til 150 km/t, betyder det, at en bil kan køre strækningen 36% hurtigere.  Det betyder også, at bilen hurtigere kommer af vejen, altså at der bliver 36% færre biler på vejen på et givet tidspunkt. Man kan også sige, at det betyder, at man ikke behøver bygge en 3-sporet motorvej, men kan nøjes med en 2-sporet - og trafikintensiteten vil være nøjagtig den samme.
 
Tilsvarende effekt vil man naturligvis se med forureningen.  Bilen, der kører stærkere forurener jo mere; til gengæld gør den det så kun i 2/3 af den tid, som den langsomme bil gør det i!
 
I byområder klages der ofte over, at der er blevet så forfærdelig mange biler.  Men det er da ganske logisk.  Jo lavere man sætter fartgrænsen, jo flere biler vil der være i byen. Hæves fartgrænsen fra 50 til 75 km/t  betyder de 33% færre biler på gaden.  Tag fx fru Pedersen.  Hun skal køre fra hjemmet til jobbet i bil.  Det er en tur på 15 km.  Med 50 km/t tager turen 18 minutter.  Hvis hun må køre 75 km/t kan hun til gengæld gøre den samme tur på 12 minutter.  Så hvis man vil have færre biler i byerne, er det bare med at få sat hastigheden op.
 
En forøget hastighed vil samtidig løse et andet samfundsproblem.  Lad os fx sætte farten op til 100 km/t i byområder. Her skal lige erindres om naturloven  om "survival of the fittest".  Fx sker der et naturligt frafald i en rensdyrflok, når ulvene angriber og kaster sig over de svageste. På samme måde i bytrafikken.  Her vil de langsommeste fodgængere lidt efter lidt blive renset ud og ofte vil disse personer jo også være dem, der er mest belastende for samfundets sundhedsapparat, så ikke nok med at man vil opnå en halvering af biler i byen - man ville også indkassere en meget væsentlig besparelse på sundhedsvæsenet.
Når vand skal flyttes