Uglegylp
7. nov: Mortensaften nærmer sig. Bag navnet ligger en bisp fra Tours som forsøgte at gemme sig for at undgå udnævnelsen til Bisp, så derfor gemte den gode Morten sig i en gåsesti. Men gæssene skræppede op og han blev fundet. Mon ikke den historie er en and?

1. oktober: Gennem 70'erne og 80'erne steg afgifter på spiritus støt. Det samme gjorde salget. Siden har grænsehandel og toldfrie indkøb gjort det svært at vurdere forbruget. Men stigende priser betød altså stigende forbrug. Nu sættes prisen ned og nu advarer eksperter om at så vil forbruget stige???

30. september: Eksperter fastslår at det er nødvendigt med strengere straffe, fordi det er det eneste bilister der bryder færdselsloven, har respekt for. Eksperter fastslår at længere fængselsstraffe ikke nedsætter antallet af kriminelle. Der skal derimod forebygges, da straf virker mere kriminaliserende.

28. august: DR P1 har en mageløs underholdende medarbejder. Han hedder Egon Clausen. Regelmæssigt finder han en bog at anmelde som kan give ham anledning til at lufte sine egne meninger. I afvigte uge belærte han os undrende lyttere om at det faktisk var ham - sammen med et par røde meningsfæller - der i 70'erne og 80'erne grundlagde de teorier som erhvervslivet i dag anvender. De har kopieret principperne og gjort dem til ledelsesværktøjer.  Ak ja, det var jo også Al Gore der opfandt internettet, efter eget udsagn.

22. juni: Gad vide hvorfor det er gratis at blive uddannet som f.eks. arkæolog, men at man selv skal betale for at blive pilot?

2. juni: Godt at intet har forandret sig. Når englændere/svenskere udspørges om de vil gå ind for EURO'en, går overvejelserne udelukkende på om det kan betale sig. Ikke om det vil være godt for andre i EU-samarbejdet. På samme måde når man i Polen argumenterer for/imod EU. Argumenterne går udelukkende på om det kan betale sig, om Polen får nok. Ikke noget om hvad Polen kan give andre.  Så den gamle, evigunge egoisme trives fortsat som altid.

27. maj: Betagende at politikere der ændrer synspunkt på en væsentlig sag ikke begrunder det med at de er blevet klogere, men med at omstændighederne har forandret sig.

9. maj: Mener politikerne virkelig der er behov for at styrke danskundervisningen?:


7. maj: Et lille pluk fra P1: "de amerikansk ledede kollisionsstyrker i Irak ....." ---- "i henhold til international rat ...." (så har man da noget at styre med)  ---- "det er vigtigt at overvågne de involverede ....."

8. apr: Rejste hjem med Mols Linien. I cafeteriakøen spurgte en kunde foran mig hvor der var en telefon. Svar: "Det har vi ikke længere, men du kan låne en mobil her, hvis du bare ringer en kort besked." Kassedamen rejste sig og kom tilbage med mobiltelefonen som hun rakte til kunden. Kunden gik til sit bord. Jeg blev stående lidt på afstand og så at kunden fem minutter senere leverede telefonen tilbage med tak for lån. Gad vide om vi egentlig værdsætter et samfund hvor den slags kan ske. Ingen kvittering for at have modtaget telefonen, ingen kontrol med hvor kunden går hen med den. Et samfund hvor den slags finder sted er værd at kæmpe for.

15. mar: Afmagt må vel siges at være når man må erkende ikke at have tilstrækkelig information til at træffe den korrekte afgørelse og derfor må tro på, at ens leder gør det rigtige som det er tilfældet med den mulige krig mod Irak.

12. mar: Al korruptions moder: FN's sikkerhedsråd. Blot er det mærkeligt at der næsten åbent konkurreres om at betale mest for at få de fattige landes stemmer.

9. mar: Egentlig forunderligt at et så gammelt demokrati som USA opfører sig diktatorisk uden for egne grænser.

8. mar: Siden begyndelsen af 90'erne er den kinesiske økonomi galoperet frem. Men det er jo ikke mærkeligt at de er ved at overhale os. De står jo op 8 timer før os. Hver dag, året rundt.

5. mar: Stærke stemmer taler for at give asyl til de piger fra Østeuropa som af skumle bagmænd er lokket ind i prostitution her. Allerede nu glæder det den kriminelle verden derovre, for nu kan de sælge stensikker asyl mod klækkelig betaling til kvinder der vil agere prostituerede et stykke tid.

20. feb: Gad vide hvad der ville ske hvis:
- USA & Co trækker sin tropper bort, såfremt Hussein indfører fuld og ubegrænset presse- og ytringsfrihed, tillader fuld og ukontrolleret brug af mobiltelefoner, internet og satellit-TV
- FN aflyser sanktionerne og dets inspektører ikke længere skal kontrollere våben, men kun overvåge at ovenstående respekteres
- En lille del af de penge USA & Co sparer ved ikke at gå i krig, bruges til et par millioner parabolantenner som gratis deles ud til befolkningen.
USA sender så 10 af sine største bombemaskiner ind over Bagdad, og over byen åbnes bombelemmene og lasten af blomster drysser ned over byen.
Hvor naiv kan man dog være?

12. feb: USA modsætter sig afstemning i FNs sikkerhedsråd ang. Irak. "Hvordan kan vi vide om stemmerne bliver talt korrekt op?" spørger præsident Bush.

4. feb: Hvorfor har folk dog så meget imod Arriva? Det er da et af de få firmaer der holder mere end de lover!

31. jan: Sejlede hjem med Scandlines i dag. Is på dækket betød afspærrede døre. På hver dør var denne seddel opsat. Det er jo ingen nyhed at tyskere har svært ved det engelske, men derimod en nyhed at der åbenbart ikke længere er ansat danskere i Scandlines: (klik på billedet for at få en læselig størrelse)
28. jan: Nu diskuterer folketinget i hvilket omfang genbehandling skal tillades. Hvorfor diskuterer man ikke først hvad samfundets skal blande sig i? Hvorfor er der ingen der stiller spørgsmål om hvor grænserne for går for individets ret til selv at bestemme?

24. jan: Så var der auktion over efterladenskaber fra avisen "Dagen". Avisen til folk der kan læse fra folk der ikke kan regne.

18. jan: Fik invitation fra den lokal kunstforening til "inauguration af det nye kunstværk i St. Kvabbabelse Centralskole hvor kunstner XX har præsteret en fremstilling af Jesu fødsel, død og genopstandelse i en unik konstellation hvor cirklens uendelighed knytter afslutningen til starten". Deltagerne blev opdelt i 3 grupper som hver skulle diskutere kunstværket og efterfølgende meddele gruppens oplevelse. Det blev mit lod at forklare "min" gruppes oplevelse: "En stærk ambrosiansk følelse skabes allerede med fødselen i det venstre hjørne og eskalativt bevæger øjet sig mod det centrale motiv som smetanisk omfavner alle for at eksplodere i vulgæreksotisk, konvultiv ekstase inden det strafale slutmotiv dokumenterer at en udgang altid er en indgang." Det var ingen uenig i.

16.  jan: Gad vide hvornår kunstnerne og de såkaldte dittoer begynder at kalde deres minister for Briansconi?

10. jan: Leksigalt: "Vaffornooon" har nu endeligt erstattet det gammeldags "hvilke".

2. jan: Portoen er atter steget. Det må da kaldes post-kapitalisme.


2004 Efter flytning til Sverige, har tiden til at pysle med gylperier været knap. Når tiden igen er til det, fortsætter jeg.

28. oktober: "Panelhøns"! Et svensk udtryk for de damer der sidder langs væggene og venter på en kavaler der byder til dans. "Munddiarré". Et andet svensk udtryk når et menneske bare plaprer løs med alt det ingen gider høre. Jo, man lærer da noget ved at flytte udenlands.

22. sep: DR P1 i nyhedsoversigt kl 07.30: "For 2. gang har et amerikansk gidsel fået skåret hovedet af i Irak"!! (Gad vidst hvor mange gange studieværten vil lade det stakkels gidsel miste hovedet?)

15. juni: Der er da en klar logik i at Grønland ønsker sælstyre.

26. jan: Justitsministeren foreslår at politiet får tilladelse til stikprøve-kontrol for at finde f.eks. knive på borgerne.

12. jan: vi er ved at flytte til Sverige. Det har åbnet mine øjne for hvor grådige svenskerne er. Når man kommer over broen, forlanger de penge for at komme ind i Sverige. Og - tro det eller ej - når man kører tilbage forlanger de penge for at komme ud af Sverige! Heldigvis er det gratis både at komme ind i og ud af Danmark.

2005
2. maj: Nu diskuteres om Tromfølgeloven skal laves om. Der skal naturligvis ikke diskrimineres, så den førstefødte skal være kommende regent, uanset køn. Hvorfor diskuterer man ikke diskriminering over for børn efter den førstefødte? Er der ligestilling i at forlange førsteret til den førstefødte?

18. marts: De sædvanlige "imod-alt" prædikanter i Danmark kræver nu at Udenrigsministeren forlanger at det irakiske parlament skal forbyde en TV-serie som fortæller om angrende terrorister/frihedskæmpere. Sjovt nok protestere samme voldsomt når en anden stat forlanger at Danmark skal gribe ind over for visse udsendelser på danske kanaler. "Pressefrihed" - "Vi kan ikke gribe ind i private stationers udsendelser"
Smågylp år 2003/4/5
stavefejl
Scandlines