Uglegylp
For nogen tid siden blev jeg stoppet af politiet og blev belært om, at min hastighed havde været 70 km/t, hvor man kun må køre 50!

Jeg måtte vedgå min brøde og betjenten berettede med et smil, at der snart ville komme et girokort, så jeg på en nem måde kunne betale for forseelsen.

Nu var det så heldigt, at forseelsen skete i Køge Politikreds – og der sidder en meget elskværdig sherif. Sammen med girokortet sendte han et brev, hvori han omhyggeligt forklarede, at såfremt jeg følte mig mindrebemidlet, havde han mulighed for at reducere bøden med op til 50%!

Det var jo venligt ment, men desværre følte jeg mig ikke i stand til at modtage tilbuddet og betalte i stedet de 1100 kr.
For sent kom jeg i tanke om, at jeg måske burde have svaret den elskværdige sherif med et endnu bedre og velment forslag, nemlig om, hvordan mindrebemidlede kan spare hele 100% - nemlig ved at lade være med at køre for stærkt.
Lidt senere igen slog det mig, at hans velmente initiativ jo i bund og grund står for en helt ny tankegang indenfor straf-udmåling. Nemlig at straffen for en lovovertrædelse skal gøres afhængig af indtægt.

Hvis man nu tænker sig et mere alvorligt lovbrud, og at man følger den venlige sherifs tankegang, må det jo betyde, at en person med høj indtægt skal tilbringe kortere tid i fængsel end en mindrebemidlet for samme lovbrud.

Måske det var værd at overveje for de højere justitsmyndigheder, for der skal jo være ligeret for alle.
Den elskværdige sherif