Uglegylp
1. Du må ikke tilbede nogen fremmed gud.
Du må ikke tilhøre andre samfund eller subkulturer, medmindre dit samfund har godkendt en subkultur. En fornuftig forholdsregel, hvis man skal undgå ukontrollable græsrodsbevægelser i at vokse sig store.

2. Du må ikke gøre dig noget gudebillede.
Fornuftigt.  Hvis der etableres et billede, mistes det æteriske, og billedet risikerer efter mange, mange år at give udtryk for et væsen, tiden ikke kan sympatisere med.  Tænk bare på, hvor indgroet det er, at Gud er "Han" - og hvilken furore det vakte, da en amerikansk kvinde på TV omtalt Gud med "Hun"!

3. Du må ikke bruge Herrens navn til falskhed.
Det er klart at verden vil miste respekten, hvis navnet forbindes med løgnagtighed.

4. Du må ikke gøre noget arbejde på sabbatten.
Hvis samfundet skal have glæde af din arbejdskraft i mange år, er det nødvendigt med hvile indimellem.

5. Du må ikke ringeagte din fader eller moder.
Du må aldrig tale ondt eller nedladende om samfundet, dets tjenestemænd eller dine foresatte overhovedet.

6. Du må ikke bedrive hor med din næstes hustru.
Du skal undlade at skabe sociale problemer, der vil komme til at lægge samfundet til byrde. Sjovt nok forbydes det ikke en kvinde at bedrive hor med sin næstes mand.

7. Du må ikke udgyde din næstes blod.
Du må kun begå vold eller mord, når en overordnet - udnævnt af dit samfund - befaler dig til det.

8. Du må ikke stjæle en mand fra din næste.
Slaveriet er jo afskaffet, så § 8 er vist lidt ude af trit med tiden.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Når samfundet afkræver dig en forklaring, skal du tale sandt.

10. Du må ikke tilegne dig din næstes hus.
Det er et vigtigt trin på civilisationens stige at kunne indse det fornuftige i ikke at stjæle fra hinanden.
De 10 bud