Uglegylp
Udklip af Berlingske Tidende, den 19. maj 2011:
   
Globalt forbud mod vindmøller

Selvom det er mindre end et halvt år siden, at objektive forskningsresultater uigendriveligt og endeligt dokumenterede vindenergiens farlige miljøpåvirkninger, er det alligevel allerede i går lykkedes alle verdens førende nationer at vedtage et øjeblikkeligt forbud mod brug af vindmøller.

Samtidig har man vedtaget, at skulle et land overtræde forbudet, vil der straks fra resten af verden blive etableret total-blokade af denne nation.  En kraftigt tegn på, hvor stor alvoren bag miljøkatastrofen er.

Den stille forsker, der ikke blev hørt.
Allerede tilbage i slutningen af sidste årtusinde forsøgte den italienske videnskabsmand, Dottore P. Avrillo at råbe verdensopinionen op – men som vi ved nu – ganske forgæves.  Hans løse teori var, at ingen energi er ”gratis”.  Uanset energiform, vil der altid være tale om en omdannelse fra en form af energi til en anden.  Således også med vindenergien. Her er der tale om simpel aktion og reaktion.  Den billedlige forklaring, som gør fænomenet forståeligt for menigmand, udlagde han dengang således:
 
”Umiddelbart ser det ud til, at en vindmølle giver gratis energi, men faktum er, at den henter sin rotation af vingerne fra en anden energiform.  Hvis man gør sig den halvskøre forestilling, at en vindmølle sættes løst op på en bakke, så kan enhver jo regne ud, at det første vindstød vil vælte møllen.  Derfor forankres de stærkt i jorden, så de ikke vælter, men kan snurre lystigt rundt i stormvejr.  Men det betyder så omvendt, at nu ”stjæler” de energi fra jordkloden, for det er jo den, der holder møllen fast.  Eller tænk på et barn, der holder en overdimensioneret legetøjsmølle i hånden.  Hvis han ikke holder godt fast, blæser den bort.  Han kan holde den så længe han selv bliver tilført energi i form af mad, der omdannet holder hans muskler i gang. 
For den virkelige vindmølle gælder det altså, at den skjulte energi, der tappes, hentes fra jordklodens rotation.”
 
Som Dr. Avrillo allerede dengang understregede, var effekten af en enkelt mølle aldeles usporlig og uden betydning.  Men i takt med at møllerne pludselig blev særdeles populære og især blev udbredt med dansk bistand over hele verden, ja så fik mængden af vindmøller betydning og takket være satellitmålinger, mente Dr. Avrillo at kunne dokumentere risikoen.  Han sammenholdt dengang også sine målinger med den lille, men dog for mange mærkbare klimaændring, der så småt viste sig.  Nordeuropa begyndte at opleve mildere vintre og varmere sommere.  Modsat gik det i Sydeuropa.

For når jordklodens rotation hæmmes, sker der ikke alene det, at rotations-hastigheden sænkes, men da langt den største del af møllerne er monteret på den nordlige halvdel af kloden, vil også selve klodens hældningsvinkel ændres. Og når først det begynder at ske, vil også havstrømmene begynde at forandre retning, hvilket igen er en selvforstærkende, negativ faktor.
Der er tale om uendeligt små forandringer, men da hele jordens øko-system er ekstremt fintfølende og integreret, er det altså nok til at skabe problemer.
 
Forhenværende dansk minister under pres. 
Den historie er jo efterhånden blevet fortalt uendeligt mange gange, og med bagklogskabens fortryllende viden kan det i dag synes helt ufatteligt, at ingen ansvarlige greb ind i tide.

Den daværende danske miljøminister er gentagne gange i internationale debatter blevet gjort til den hovedansvarlige.  Han havde dengang gjort udbredelsen af vindmøller til sit varemærke og fik også rigelige midler fra den danske stat til at kunne udbrede sin sag over store dele af verden.
 
Derfor er det ikke nogen overraskelse, at Svend Auken i går aftes var et separat tema, da FN vedtog forbuddet mod møllerne.  Flere nationer forlangte, at den danske miljøminister personligt skulle drages til ansvar, subsidiært den danske stat.  Der blev vedtaget en resolution, hvorefter der nedsættes en global komite, der skal undersøge, hvorvidt Svend Auken var eller burde have været vidende om faren ved vindkraft, men ignorerede den for ikke at skade sin egen mærkesag.
 
Det synes dog på forhånd bevist, at han var underrettet, men valgte at tie teorierne ihjel.  Han kunne dengang ikke tillade sig at tabe ansigt ved at skulle indrømme vel nok verdens største miljøbommert, når han netop hele tiden havde markedsført sig hårdt på at være verdens frelsende miljøengel.
 
Det spændende bliver derfor, hvilke konsekvenser undersøgelsen vil få.  Der er vel ikke meget tvivl om, at Svend Auken vil blive detroniseret og for evigt må forlade den politiske scene.  Det spændende bliver, om verdensopinionen ledet af FN vil prøve at gøre den danske stat økonomisk ansvarlig for alle de møller, der er opsat over hele verden med dansk støtte.

Kommissionen, der skal forestå denne udredning, forventer at have sin rapport og indstilling parat indenfor 3 måneder. 
Svend Auken fortsat tavs.
 
Det kan næppe undre, at den forhenværende miljøminister opretholder sin totale tavshed og selv efter gårsdagens FN-resolution afviser at komme med kommentarer overhovedet.  Hans talsmand henviser fortsat til, at hele sagen kun har til formål at ødelægge ministerens eftermæle.
 
Hvad skal en mølleejer nu gøre? 
Resolutionen fra FN betyder, at fra og med i dag vil det være forbudt at lade vingerne snurre.  Enhver mølleejer har pligt til at stille dem i låseposition.  Dernæst gives der 6 ugers respit til at få afmonteret vingerne.  Selve mølletårnet taler resolutionen ikke om – så det må formodes, at en mølleejer selv må afgøre, om tårnet skal fjernes eller blive stående som en skamstøtte over kortsigtet og naiv miljøpolitik.
Globalt forbud mod vindmøller